Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Rnb

Reactie

Naam Beter gebruik van observaties jaarrond MA Aberson
Plaats Deventer
Datum 9 juni 2022

Vraag1

Reacties op het ontwerp van deze wijzigingsregeling.
Beter gebruik van observaties van jagers in hun jachtvelden
Hierbij maak ik bezwaar tegen uw voornemen. De gebruikte tellingen zijn te beperkt om juiste conclusies te trekken. De tellingen en mogelijk meer observaties van jagers dienen meegenomen te worden om betere conclusies te trekken.

De jager telt veel vaker en op verschillende manieren, hij heeft meerdere momenten van observaties gedurende het jaar, en daardoor ontvangt hij feitelijk meerdere indicaties voor de stand. Zoals van jagers verwacht mag worden, gebruikt hij die gegevens in het jachtseizoen om verstandig te jagen. Op zo’n manier dat in volgende jaren een min of meer gelijke stand verwacht mag worden. Wat hij tegelijkertijd doet is rekening houden met de draagkracht van de biotoop. Logisch ook dat jagers conclusies trekken in overeenstemming met draagkracht gecombineerd met tellingen en observaties hoeveel hazen ongeveer geschoten mogen worden in hun jachtgebied.

Welke lering:
Tellingen jagers via WBE’s serieus nemen, sowieso komen tot een werkbare telling in de toekomst
Jagers zijn observanten gedurende het gehele jaar.
Hoe werkt dat? Er zijn diverse telmomenten:
• Officiële tellingen in WBE verband
• Rondrijden, -lopen in het veld om te observeren wat er te zien is, vaak tientallen keren per jaar;
• Hazenjachten op zich zijn een erg belangrijk moment, immers het hele gezelschap van jagers en vaak drijvers let dan op hoeveel hazen en ander wild zichtbaar is. Een standaard vraag van de jachthouder tijdens de feitelijke jacht in het seizoen: hoeveel hazen zijn er gezien en hoeveel zijn er van geschoten. Hij wil weten of zijn observaties nog kloppen. Zo nodig wordt het jachtbeleid individueel aangepast, dat is echt praktijk bij jagers.

Conclusies:
• Duizenden jagers doen professionele observaties, gegevens niet te negeren
• Het geheel van observaties geven een betere weergave van de stand. Faciliteer die duizenden observators (app)
• Vertrouwen in de gediplomeerde jager, is ook opgeleid om spaarzaam te oogsten
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht