Wijziging Wet toezicht trustkantoren 2018

Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met aanvullende maatregelen om de integriteitrisico’s bij trustdienstverlening te beheersen

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 29 september 2020

Het wetsvoorstel wijziging Wet toezicht trustkantoren 2018 is in het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen gevoegd. Het consultatieverslag is daarom een samenvoeging van de consultaties voor zowel de wijziging Wet toezicht trustkantoren 2018 als het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen.