Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) regelt een aantal financiële tegemoetkomingen voor werkgevers die mensen in dienst nemen die een steuntje in de rug nodig hebben om aan het werk te gaan. Met dit wetsvoorstel wordt het lage-inkomensvoordeel uit de Wtl afgeschaft per 1 januari 2025. Daarnaast worden er een aantal verbeteringen in de werking van de loonkostenvoordelen voorgesteld per 1 januari 2026.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 16 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: