Wijziging voorwaarden geslachtsvermelding geboorteakte

Wijziging procedure vermelding geslacht in geboorteakte:
1. De deskundigenverklaring vervalt.
2. Personen van zestien jaar en ouder kunnen terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun woonplaats voor een eerste of tweede wijziging.
3. Een volgende wijziging kan via de rechtbank.
4. Ook voor kinderen jonger dan zestien jaar wordt het mogelijk de vermelding van het geslacht te wijzigen. Dit kan via de rechtbank.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-12-2019
Einddatum consultatie 12-02-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10936
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Transgender personen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Vereenvoudiging van de procedure voor transgender personen van 16 jaar of ouder.
Het mogelijk maken van een wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte voor personen jonger dan 16 jaar.

Waarop kunt u reageren

Concept wetsvoorstel en concept memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Burgerlijk Wetboek Boek 1

Bron: wetten.overheid.nl