Wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met een nieuwe opzet van de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen

Ter consultatie ligt voor de wijziging van de Arboregeling, behorend bij de wijziging van het Arbobesluit. Het geheel moet leiden tot een nieuwe ARIE-regeling. Beschrijvingen van verplichtingen in Arboregeling dienen gemoderniseerd te worden en aan te sluiten op het Brzo 2015. Met de herziening moet worden bereikt dat bedrijven de ARIE-regeling beter kunnen naleven en er beter kan worden gehandhaafd, zodat de gezondheid en veiligheid van werknemers beter gewaarborgd wordt.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-09-2022
Einddatum consultatie 06-10-2022
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 7135
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers, werknemers, OR en arbodeskundigen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de herziening wordt beoogd dat bedrijven de ARIE-regeling beter kunnen naleven en dat de ARIE-regeling beter kan worden gehandhaafd, leidend tot een betere waarborging van de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt voor een concept-wijziging van de Arboregeling en de daarbij behorende toelichting. Eerder is ter internetconsultatie al een concept-wijziging van het onderliggende Arbeidsomstandighedenbesluit voorgelegd.
U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Internetconsultatie concept-wijziging van het onderliggende Arbeidsomstandighedenbesluit

Bron: wetgevingskalender.overheid.nl