wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om schuldig nalatig te verklaren bij het niet of niet

Burgers kunnen op hun AOW-uitkering gekort worden indien zij niet (volledig) voldoen aan de premieplicht van de AOW. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt naar aanleiding van door de Belastingdienst (BD) aangeleverde gegevens of de persoon ‘schuldig nalatig’ verklaard dient te worden. Bij de toekenning van de AOW-uitkering, op de AOW-leeftijd, wordt een korting toegepast voor zo lang de AOW-uitkering duurt. Met het conceptwetsvoorstel wordt deze korting afgeschaft.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-05-2022
Einddatum consultatie 13-06-2022
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13266
Onderwerpen Ouderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat burgers disproportioneel kunnen worden geraakt door het niet (volledig) voldoen aan de premieplicht. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel om de premie-invordering van de AOW en de vaststelling van het AOW-recht voor respectievelijk de BD en de SVB te vereenvoudigen.

Met het voorstel wordt het niet (volledig) voldoen aan de premieplicht van de AOW op eenzelfde wijze behandeld als bij andere sociale verzekeringen. Het niet (volledig) voldoen aan de AOW-premieplicht heeft dan geen gevolgen meer voor de hoogte van de AOW-uitkering. In de nieuwe situatie blijft de systematiek van AOW-opbouw, op basis van ingezetenschap, ongewijzigd.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen