Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Vakantieregeling WW en IOW

Het aantal vakantiedagen met behoud van WW- of IOW-uitkering moet in redelijke verhouding tot de maximale duur van deze uitkering in een kalenderjaar staan. Daarom wordt voorgesteld dat het maximum aantal vakantiedagen in een kalenderjaar wordt vastgesteld naar rato van de uitkeringsduur in dat kalenderjaar. Zodoende wordt niet alleen rekening gehouden met het feit dat men reeds vakantie kan hebben genoten maar ook met de totale maximale duur van de uitkering in een kalenderjaar.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-07-2021
Einddatum consultatie 20-08-2021
Status Actief
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11998
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Geef uw reactie op deze consultatie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroep van het voorstel tot wijziging van de Vakantieregeling WW en IOW zijn personen met een uitkering op grond van de WW of de Wet IOW.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het beoogde effect van de wijziging van de Vakantieregeling WW en IOW is dat het aantal vakantiedagen in redelijke verhouding tot de maximale duur van de uitkering staat.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling