Wijzigingswet financiële markten 2018

Dit ontwerp van een wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten. Beoogd is de Wijzigingswet financiële markten 2018 medio 2018 in werking te laten treden.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 24 maart 2017

Consultatieverslag Wijzigingswet financiële markten 2018