Wijziging van de Subsidieregeling STAP-budget en een wijziging van het Besluit Register Onderwijsdeelnemers

In het coalitieakkoord is opgenomen dat permanente scholing via leerrechten zal worden bevorderd. Deze beschikbare middelen voor leerrechten worden ingezet voor mensen die minder initiële scholing hebben genoten, tot maximaal een afgeronde mbo4 opleiding. Om dit invulling te geven kan de Subsidieregeling STAP-budget worden gebruikt. Daartoe wordt een wijziging van de Subsidieregeling STAP-budget en een wijziging van het Besluit Register Onderwijsdeelnemers voorgesteld.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 16 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: