Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2021

Consultatie van de concept-wijzigingsregeling hypothecair krediet 2021 in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2021 en enkele andere aanpassingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-07-2020
Einddatum consultatie 01-09-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Banken, verzekeraars, hypotheekadviseurs, bemiddelaars, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Aanbieders van hypothecair krediet dienen de inkomenscriteria voor 2021 toe te passen bij het bepalen van de toegestane financieringslast. Voor het verstrekken van een hypothecair krediet aan tweeverdieners kunnen aanbieders uitgaan van een financieringslastpercentage dat wordt berekend op basis van het hoogste toetsinkomen vermeerderd met negentig procent van het lagere toetsinkomen in plaats van tachtig procent van het lagere toetsinkomen. Tevens is aangegeven welke wegingsfactor aanbieders dienen toe te passen bij studieleningen voor het bepalen van de financieringslast.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

Externe bronnen

Tijdelijke regeling hypothecair krediet

Bron: wetten.overheid.nl