Wijzigingsregelingen verlaging Kiwa tarieven

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt twee wijzigingsregelingen voor op het gebied van tarieven voor transportsectoren. De wijzigingen zijn tariefsverlagingen voor het wegvervoer en de lucht- en scheepvaart, gebaseerd op de kostprijzen van de vergunningen.

Daarnaast zijn er ook tarieven onder kostendekkend niveau. Echter, gelet op de aanzienlijke economische gevolgen van de Corona-crisis worden deze NIET per 1 juli 2020 verhoogd. Dit is uitgesteld naar een later moment.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-06-2020
Einddatum consultatie 21-06-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 8026
Onderwerpen Luchtvaart Spoor Scheepvaart Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• sector luchtvaart;
• sector taxivervoer;
• sector busvervoer;
• sector goederenvervoer over de weg;
• sector scheepvaart.

Het doel van de regeling:
Verlaging van een aantal tarieven voor vergunningen per 1 juli 2020.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Financiële voordelen voor degenen die een vergunning aanvragen, waarvan het tarief per 1 juli a.s. wordt verlaagd. Er zullen naar verwachting geen effecten op de regeldruk ontstaan.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 21 juni 2020 via deze website reageren op de twee wijzigingsregelingen tarieven en de toelichting. Deze termijn is korter dan de gebruikelijke vier weken. Dat is noodzakelijk om de wijzigingen nog in te kunnen laten gaan op 1 juli 2020.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling Tarieven Luchtvaart 2008

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling tarieven scheepvaart 2005

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Regeling Tachograafkaarten

Bron: wetten.overheid.nl

Publicatie in de Staatscourant

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

tweede versie hoofdlijnenverslag, en link naar rapport

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl