Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling gebruikersinformatie oplaadpunten

Het ministerie van IenW bereidt een wijziging voor van de Regeling technische eisen en gebruikersinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoffen. Voor elektrisch rijders is goede informatie over o.a. locatie, actuele bezetting en ad-hoc laadprijs van oplaadpunten essentieel. Die is nu nog niet altijd vindbaar, actueel en compleet. Daarom worden regels gesteld over het beschikbaar stellen van digitale gebruikersinformatie over publiek toegankelijke oplaadpunten door exploitanten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 24-02-2021
Einddatum consultatie 24-03-2021
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11090
Onderwerpen Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Oplaadpuntexploitanten;
• (Toekomstige) Elektrische rijders

Doel van deze Regeling is waarborgen dat gebruikers worden voorzien van de informatie die zij nodig hebben om goed gebruik te maken van publiek toegankelijke oplaadpunten. Zo wordt voorkomen dat rijders door ontbrekende, verouderde of verkeerde informatie bijvoorbeeld een laadpunt niet kunnen vinden, er onverwachts niet terecht kunnen, of vooraf geen inzicht hebben in de ad-hoc laadprijs. In deze Regeling wordt bepaald welke informatie beschikbaar dient te worden gesteld door exploitanten van oplaadpunten, aan welke gebruikers, op welke wijze en welke randvoorwaarden daarbij gelden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Deze Regeling zal als effect hebben dat (toekomstige) rijders van elektrische voertuigen kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van goede gebruikersinformatie over oplaadpunten. Dit zal naar verwachting een drempel wegnemen voor elektrisch rijden en daarmee de transitie naar emissieloos vervoer versnellen.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 24 maart 2021 via deze website reageren op deze Regeling.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling technische eisen en gebruikersinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoff

Bron: wetten.overheid.nl

Internetconsultatie Wijzigingsbesluit gebruikersinformatie oplaadpunten

Bron: internetconsultatie.nl

Nationaal Laadonderzoek van de Vereniging Elektrische Rijders en ElaadNL

Bron: www.evrijders.nl

Nationale Agenda laadinfrastructuur

Bron: agendalaadinfrastructuur.nl

publicatie in de Staatscourant

Bron: www.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling