Wijzigingsbesluit financiële markten 2018

Dit besluit is een verzamelbesluit waarmee een aantal wijzigingen wordt aangebracht in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo), het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector en het Besluit financiële markten BES (Bfm BES). Ook wordt een aantal technische wijzigingen aangebracht in genoemde algemene maatregelen van bestuur.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 23 oktober 2018