Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

Reactie

Naam Rabobank (S Yilmaz)
Plaats Utrecht
Datum 11 mei 2012

Vraag1

Wat vindt u van de voorgenomen wijzigingen in onderliggend Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 en van de Regeling eed of belofte financiële sector?
Geachte mevrouw Salden,

Met deze brief reageert de Rabobank op het concept Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 dat u op 14 april 2012 ter consultatie heeft voorgelegd. Allereerst bedanken we u voor de mogelijkheid om te reageren op de voorgenomen regelgeving. Een goede interactie tussen regelgever, marktpartijen en consumentenorganisaties is naar onze mening van groot belang voor het realiseren van zuivere, transparante marktpraktijken waarin het klantbelang centraal wordt gesteld.

Via deze reactie levert de Rabobank daar graag een bijdrage aan.

Hoogachtend,
Sedat Yilmaz

(Namens Rik Op Den Brouw)

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht