Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit financiële markten 2013

Het ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten 2013 bevat een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hiermee samenhangend wordt de Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen en naleven geconsulteerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 13 september 2012

Hierbij treft u een document aan waarin de belangrijkste wijzigingen worden besproken die zijn doorgevoerd naar aanleiding van de consultatiereacties op het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013.

Document toegevoegd, 26 april 2012

Toegevoegd treft u een supplement bij de "Regeling eed of belofte financiële sector". Het betreft hier een uitwerking van de te verwachten bedrijfseffecten.

  • Supplement Bedrijfseffecten Regeling eed of belofte financiële sector

Zoeken
Uitgebreid zoeken