Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit i.v.m. rekentoets vo en mbo

Reactie

Naam ROC Noorderpoort (dhr. H.J.C. Batenburg)
Plaats Groningen
Datum 21 januari 2015

Vraag1

Wat vindt u van de wijze waarop de rekentoets ER is opgenomen in het conceptbesluit?
Ik kan mij daarin vinden voor zover het de generieke rekeneisen betreft. Voor het mbo (mijn werkveld) vraagt dit m.i. om een betere positionering van de beroepsgerichte rekeneisen, incl. expliciete opnamen daarvan in de examinering. Een student zal, ook al worden de generieke rekenvaardigheden middels een ER-rekentoets geëxamineerd, onvoorwaardelijk aan de beroepsgerichte rekeneisen moeten voldoen. Hieraan mogen geen concessies worden gedaan. Dit zal in de praktijk betekenen dat veel mbo-opleidingen niet haalbaar zijn voor studenten die het VO afsluiten met een ER-toets (ook al zijn ze formeel wel toelaatbaar) Opleidingen met een 'rekenarme' beroepscontext zijn met een ER-toets voor generieke rekenvaardigheden dan wel haalbaar. Hetzelfde zal ook spelen bij doorstroom van MBO - HBO. Het zal wel zo zijn dat een hoger opleidingsniveau altijd een hoger niveau m.b.t. informatievaardigheden veronderstelt. Het niveau van een ER-toets mag voor mij niet lager zijn dan 1 niveau onder het vereiste generieke niveau van een opleiding.
Ik voorzie wel problemen: De implementatieperiode van ER in het VO (voordat de kinderziekten er uit zijn) zal meer dan één jaar beslaan. Evt. 'fouten' bij het toekennen van ER werken dus nog 4-7 jaar door in het MBO (immers ER in VO geeft recht op ER in MBO (na 3 of 4 jaar mbo-opleiding!) Het mbo worstelt nu al 3 jaar met het rekenexamens, dus dit wordt een 10-jarenplan!

Vraag2

Wat vindt u van de wijze waarop de gewijzigde uitslagregels zijn opgenomen in het conceptbesluit?
Ik kan mij de problemen in het VO voorstellen maar... in het mbo (mijn werkveld) moest het ook ingevoerd worden, was de voorbereidingstijd korter, en waren instromende studenten totaal niet op hun niveau gebracht in het VO.
Voor mij moet de invoering doorgaan, inclusief de geplande uitslagregels.
Nu (na het eerdere uitstel) opnieuw gaan schuiven en draaien maakt het verhaal onverkoopbaar naar de mbo-studenten. Ik vind het absoluut niet goed hoe de invoering van rekenen is gegaan (en gaat), maar nog meer uitstel en 'ontwijking van niveauverhoging' is nog veel schadelijker.
Ik vind het een schande dat, gelet op de ervaringen in het mbo de invoering voor het VO niet beter is geregeld! Er wordt gedaan of het iets nieuws is, maar het mbo worstelt er al 3 jaar mee!

Vraag3

Wat vindt u van de wijze waarop de extra herkansingsmogelijkheid is opgenomen in het conceptbesluit?
Dit is vooral voor het VO. Bij het mbo speelt een ander probleem:
Veel opleidingen programmeren het rekenexamen (incl. voorbereidende lessen) niet in het laatste studiejaar om daar maximale beroepsgerichte lessen en stages te verzorgen. Bij 'oplopende cesuur' (transitieperiode) mag het diplomeringsjaar niet de maatstaf zijn omdat de rekentoets al eerder in de opleiding wordt gedaan met herkansingen in een later studiejaar.
HET MBO VERSCHILT QUA EXAMENORGANISATIE WEZENLIJK VAN HET VO!
Naar mijn indruk wordt dit 'vergeten' en is bij de laatste wetsaanpassingen vooral vanuit de VO-situatie gedacht.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht