Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Wijzigingsbesluit i.v.m. rekentoets vo en mbo

Wijziging van onder meer het Eindexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van de rekentoets ER en tijdelijke aanpassingen in de uitslagregeling naar aanleiding van de adviescommissies Bosker en Steur

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 27 februari 2018

Besluit is in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 18 maart 2016

Acties

Delen regeling