Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit i.v.m. rekentoets vo en mbo

Reactie

Naam Summa Laboratorium (H.A. Atteveld)
Plaats Eindhoven
Datum 12 februari 2015

Vraag2

Wat vindt u van de wijze waarop de gewijzigde uitslagregels zijn opgenomen in het conceptbesluit?
Het oorspronkelijke plan was, dat er een slaag-zakregeling zou komen die het mogelijk maakt voor studenten om te slagen met een 4,5 voor rekenen. Mits ze voor de onderdelen Nederlands en Engels (niv 4) een voldoende hadden gescoord. Er was dus compensatie mogelijk. Door het advies van commissie Steur over te nemen, moeten studenten elk jaar iets hoger scoren voor rekenen om te slagen. Uiteindelijk moeten zijn zelfs een 6 (5,5) halen.
Hiermee vervalt de mogelijkheid voor studenten die zwak zijn in rekenen om dit te compenseren.

Uit de behaalde resultaten van de afgelopen jaren blijkt dat er grote prestatieverschillen zijn tussen studenten in de verschillende mbo sectoren. Een verplichting voor alle studenten om een 5,5 te scoren raakt met name de zwakke rekenaars extra zwaar.
Ik ben daarom van mening dat ook in de transitieperiode een vorm van compensatie tussen Nederlands en rekenen mogelijk moet blijven. Dit om ook zwakke rekenaars een reële kans te geven om het mbo diploma te halen.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht