Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit i.v.m. rekentoets vo en mbo

Reactie

Naam ROC de Leijgraaf (EJM van Lent)
Plaats Veghel
Datum 11 februari 2015

Vraag1

Wat vindt u van de wijze waarop de rekentoets ER is opgenomen in het conceptbesluit?
Dit doet recht aan leerlingen met ernstige rekenproblemen, en is in principe werkbaar voor onze school.
Wel denken wij dat het voor scholen lastig zal worden te bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor de 2A-toets en welke voor de ER-toets.
Voorts is onze ervaring dat één uur per leerling onvoldoende is voor dossiervorming. Wij besteden hier minimaal twee uur per leerling aan.

Vraag2

Wat vindt u van de wijze waarop de gewijzigde uitslagregels zijn opgenomen in het conceptbesluit?
Wij zijn voor wijzigingen in uitslagregels die de leerling een eerlijke kans geven op het behalen van het diploma. Echter, wij staan afwijzend tegenover de introductie van vaardigheidsscores, om de volgende redenen:
- De introductie van vaardigheidsscores moet bij alle belanghebbenden bekend gemaakt worden.
Voor leerlingen en ouders: We zullen moeten uitleggen wat deze scores betekenen. Studiewijzers zullen hierop moeten worden aangepast lopende de opleiding. Dit is niet transparant naar leerlingen toe, en betekent bovendien veel extra werk.
Voor docenten en examencommissies geldt dat zij mogelijk het zicht verliezen op de steeds wijzigende eisen voor diplomering, waardoor de kans op fouten toeneemt.
- Wij geloven niet dat vaardigheidsscores de transparantie vergroten, integendeel. Leerlingen, ouders en bedrijven herkennen deze niet, zij zijn gewend aan cijfers.
Tijdens een landelijke bijeenkomst van het steunpunt Taal en rekenen werd de keuze voor vaardigheidsscores gemotiveerd door te stellen dat het hbo hier om vraagt.
Leerlingen van niveau 2 en 3 stromen niet door naar het hbo. Leerlingen niveau 4 bbl evenmin. Ook de bol-leerlingen niveau 4 stromen niet allen door naar hbo. Het is dus de vraag waarom deze aanpassing gedaan moet worden voor een zeer kleine groep. Bovendien zijn leerlingen met iedere score die tot een 'v' leidt, toelaatbaar op het hbo. De meerwaarde van de vaardigheidsscores wordt hierdoor onzes inziens verder verkleind.
- Door de introductie van vaardigheidsscores komen we voor extra kosten te staan in verband met aanpassing van informatiesystemen: de informatie die leidt tot een diplomeringsbesluit in het deelnemersregistratiesyteem wijzigt. Ook het leerlingenportaal zal moeten worden aangepast.

Wij denken dat cijfers gehandhaafd kunnen worden. Immers, een 4,5 wordt afgerond naar een 5. Door met cijfers te blijven werken wordt nodeloze onrust, onduidelijkheid en extra werk voorkomen. Ons voorstel zou zijn de slaag-/zakregeling als volgt aan te passen: een 5 voor rekenen, en maximaal één 5 voor de talen (niveau 4); en tweemaal 5 voor niveau 2 en 3.

Vraag3

Wat vindt u van de wijze waarop de extra herkansingsmogelijkheid is opgenomen in het conceptbesluit?
Dit doet recht aan leerlingen en is werkbaar voor onze school.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht