Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit i.v.m. rekentoets vo en mbo

Reactie

Naam gereg. RT-er VO van de RT-groep ROC da Vinci College (de heer R.J. van Rijn)
Plaats Dordrecht
Datum 27 januari 2015

Vraag1

Wat vindt u van de wijze waarop de rekentoets ER is opgenomen in het conceptbesluit?
Ik acht het een pluspunt dat voor hen, die aangetoond hebben ernstige rekenproblemen te hebben er een aangepaste toets beschikbaar is om alsnog te bewijzen te voldoen aan de gestelde rekeneisen. Echter: rekenen is een complex proces en er zijn en blijven studenten, die na 10 jaar rekenonderwijs nu niet, morgen niet en nooit niet in staat zullen zijn om te voldoen aan de bewijsplicht voor het rekenniveau. Er hoeft beslist geen sprake te zijn van dyscalculie: zo is aangetoond dat verstoring van de sociaal emotionele ontwikkeling forse invloed kan hebben op de ontwikkeling van de rekencompetenties, werkgeheugen, etc. Daarbij zou moeten worden afgewogen, voor welke opleidingen rekenen op het gestelde niveau écht voor het beroep onontbeerlijk is: zo kan ik me voorstellen, dat het beheersen van rekenen 2F voor een steigerbouwer niveau 2 beslist niet bijdraagt tot een beter functioneren van die steigerbouwer: er moet gesjouwd worden en er hoeft niet gerekend te worden bij de uitvoering van dat beroep. Zo kan ik nog meer cases aandragen.
Ook de consequenties van het vermelden op het diploma van het ER-examen kan ik niet overzien. Is het niet zo, dat óf via het reguliere examen óf via het aangepaste examen de kandidaat aantoont competent te zijn? Voor een dyslecticus wordt toch ook niet op het diploma vermeld dat er aanpassingen in de examinering zijn gedaan (extra tijd, grotere letter,...)?

Vraag2

Wat vindt u van de wijze waarop de gewijzigde uitslagregels zijn opgenomen in het conceptbesluit?
Regels rondom de uitslag, waarbij Nederlands, Engels, Rekenen/wiskunde als kernvakken een wel heel grote invloed krijgen op de zak-/slaagkans leggen wel een ongeëvenaarde grote druk op de schouders van mensen met een leerprobleem als dyslexie, dyscalculie, nld, .... Nu veroorzaakt dat een grote golf van gezakten op die vakken, die zich opnieuw aanmelden voor het VAVO. Ik voorspel dat het binnen het MBO zal leiden tot een afname van het aantal geslaagde prima beroepskrachten. Dat kan toch niet te bedoeling van de wetgever zijn.

Vraag3

Wat vindt u van de wijze waarop de extra herkansingsmogelijkheid is opgenomen in het conceptbesluit?
Dat studenten tot 4x toe kunnen herkansen vergroot de kans op trial and error effecten.
Verstandiger zou het zijn wanneer studenten hebben aangetoond een bepaald niveau te hebben behaald, dit voor altijd vast blijft staan en niet na 2 jaar opnieuw bewezen dient te worden. We bewijzen toch ook niet keer op keer dat we rijbewijsvaardig zijn? Ik heb maar 1 maal havo-examen en pabo-examen gedaan en niet om de zoveel jaar een herhalingsexamen hoeven doen.
Zonde van de tijd...., werkt stress-verhogend....., zou beter aan verdieping in de beroepsgerichte vakken besteed kunnen worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht