Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit i.v.m. rekentoets vo en mbo

Reactie

Naam Marnix College (Dr. S.J.G. Brefeld)
Plaats Ede
Datum 22 januari 2015

Vraag1

Wat vindt u van de wijze waarop de rekentoets ER is opgenomen in het conceptbesluit?
Dat er een speciale route komt voor leerlingen met ernstige rekenproblemen kan ik begrijpen, maar het zou ook van meet af aan duidelijk moeten zijn wat dat precies betekent voor de doorstroomkwalificaties.

Vraag2

Wat vindt u van de wijze waarop de gewijzigde uitslagregels zijn opgenomen in het conceptbesluit?
Dat de norm ondoorzichtig is en elk jaar -tot 2020- licht stijgt vind ik onverstandig.
Bij zo'n manier van werken is het civiel effect van een rekentoets volstrekt onduidelijk.

Vraag3

Wat vindt u van de wijze waarop de extra herkansingsmogelijkheid is opgenomen in het conceptbesluit?
Dat vind ik het slechtste punt van deze hele exercitie. Scholen moeten verschrikkelijk veel investeren aan mankracht en computerfaciliteiten om dit hele circus 4x te doorlopen voor elk cohort. In al die weken zijn computerlokalen uitgeroosterd voor het reguliere onderwijs en hebben onze ICT-mensen de handen vol. Gisteren (21 jan 2015) hoorde ik de staatssecretaris in een tv-interview zeggen dat er een cijfer moet komen voor de rekentoets omdat leerlingen niet aan het werk gaan als de rekentoets niet meetelt. Dat klopt. Dat oordeel deel ik, na ruim 30 jaar onderwijservaring. Maar denkt de staatssecretaris dat leerlingen die 4 maal de kans krijgen een toets te maken de eerste 2 keer wel aan het werk gaan? Gauw afschaffen, 3 herkansingen .Eén herkansing volstaat. Net als bij andere "echte" examens.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht