Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit i.v.m. rekentoets vo en mbo

Reactie

Naam Onze Lieve Voruwelyceum (C.G.M. Geerts)
Plaats Breda
Datum 23 januari 2015

Vraag1

Wat vindt u van de wijze waarop de rekentoets ER is opgenomen in het conceptbesluit?
Naar mijn mening wordt hier een weg ingeslagen die absoluut niet kan. Uiteraard zijn er rekenzwakke leerlingen maar de definitie van rekenzwak wordt zo subjectief dat daarmee in den lande rechtsongelijkheid gaat ontstaan. in tegenstelling tot bijvoorbeeld dyscalculie is het nu aan ervaringen en al dan niet aangeboden trajecten om de conclusie te trekken dat er echt sprake is van rekenzwak (wanneer is dat eigenlijk) en dus een recht op een ander examen. tegelijkertijd zal aan de orde gaan komen dat scholen door ouders verantwoordelijk worden gesteld, zeker omdat eenmaal gestart op bijvoorbeeld 3F, een ander traject niet meer mogelijk is. Ongetwijfeld, en de praktijk bewijst dat ook (ondanks alle opmerkingen van dito dat dit niet zo is, zal aan de orde zijn dat leerlingen mogelijk niet rekenzwak zijn maar wel rekentoetszwak; zij kunnen de toets niet maken vanwege de structuur van de toets. dit blijkt pas echt als een leerling een keer een toets gemaakt heeft, maar dan kan de leerlingen niet meer naar een ander niveau. dit zal er toe leiden dat scholen leerlingen in eerste instantie extra gaan aanmelden voor de RE toets, immers nadien kan altijd nog de 3F toets. Samenvattend; een slechte keuze voor deze koers met zeer grote gevolgen en die, helaas, vooral lijkt ingegeven om de rekentoets ultiem te redden.

Vraag2

Wat vindt u van de wijze waarop de gewijzigde uitslagregels zijn opgenomen in het conceptbesluit?
Deze zijn zeer slecht, zeer verwarrend en ultiem ook verzwarend. daar waar eerst nog het cijfer was opgenomen bij de kernvakken, zal nu aan de orde kunnen zijn (ondanks alle reparaties in de becijfering, dat een enkele beoordeling van een vaardigheid (maar wel met een landelijk examen in tegenstelling tot de andere vaardigheidsbeoordeling) ultiem gaat beslissen over het wel of niet behalen van een diploma. dat mag en kan nooit het geval zijn. eerder is het pws, dat in ieder geval nog een beoordeling was op grond van concreet geleverde resultaten over langere termijn etc. en dat gerelateerd was aan het eindniveua van de gehele opleiding, terechtgekomen in het combinatiecijfer. juist ook om te voorkomen dat een enkel resultaat een dermate groot effect heeft. Dit is echt heel erg slecht.

Vraag3

Wat vindt u van de wijze waarop de extra herkansingsmogelijkheid is opgenomen in het conceptbesluit?
ik wil u er op wijzen dat in het voorstel zoals dat er nu ligt we van twee kansen (met formeel geen herkansing) gaan naar een eerste deelname aan de rekentoets, met daarbij dan nog drie herkansingen. in de pragmatische lijn denkend gaat het dus om twee extra herkansingen. Voor mij is deze uitbreiding niet meer dan het zoveelste bewijs dat alles uit de kast moet komen om leerlingen de rekentoets te laten halen. Overigens ben ik niet tegen extra mogelijkheden, maar het gaat om de achterliggende reden.
Verder wil ik u er op wijzen dat in het ontwerp staat dat een kandidaat binnen een kalenderjaar viermaal de gelegenheid heeft om de rekentoets af te leggen. in de planning die ik vandaag heb ontvangen staat voor het schooljaar 2015-2016 driemaal de mogelijkheid opgenomen. dat worden dus in een kalenderjaar nooit vier mogelijkheden.

ik heb verder enerzijds veel behoefte om documenten toe te voegen, maar dat dat voor nu achterwege. Helaas, is mijn ervaring, levert dat te weinig op.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht