Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit i.v.m. rekentoets vo en mbo

Reactie

Naam Orion College West (M Romkes)
Plaats Amsterdam
Datum 3 februari 2015

Vraag3

Wat vindt u van de wijze waarop de extra herkansingsmogelijkheid is opgenomen in het conceptbesluit?
Ik vind het jammer dat er alleen voor leerlingen met rekenmoeilijkheden een uitzondering wordt gemaakt. De rekentoets is erg talig. Leerlingen met een spraaktaalprobleem (cluster 2) worden hierdoor ook afgerekend op het rekenen, maar dan door een ander probleem, namelijk de taal. Hier test je dus niet wat je wilt testen. Hetzelfde geldt voor leerlingen met dyslexie.
Zouden cluster 2 leerlingen ook niet onder de uitzonderingen behoren te vallen?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht