Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit i.v.m. rekentoets vo en mbo

Reactie

Naam Boerhaave College (drs. W.J. van Briemen)
Plaats Leiden
Datum 4 februari 2015

Vraag1

Wat vindt u van de wijze waarop de rekentoets ER is opgenomen in het conceptbesluit?
Goed dat op de cijferlijst ook vermeld wordt dat er een andere toets is gemaakt.

Vraag2

Wat vindt u van de wijze waarop de gewijzigde uitslagregels zijn opgenomen in het conceptbesluit?
Goed dat er eisen zijn, anders nemen leerlingen de toets niet serieus. De regeling mag wel wat simpeler, gewoon een voldoende bijvoorbeeld. Een 5 vijf halen klinkt niet als voldoende, terwijl je toch daarmee kan slagen.

On duidelijk is hoe lang de rekentoets geldig is. In dit besluit vervalt het cijfer na twee jaar, maar in het algemeen mag men een behaald vak tot en met tien jaar inzetten om tot een diploma te komen. Bij het VAVO zijn regelmatig dergelijke leerlingen die door de jaren heen vakken bij elkaar sprokkelen.

Vraag3

Wat vindt u van de wijze waarop de extra herkansingsmogelijkheid is opgenomen in het conceptbesluit?
Ik werk op een VAVO. Leerlingen kunnen daar heel school afmaken na eerder te zijn gestart op een reguliere VO-school. Dat geeft erg veel administratie en in dit geval wordt het erg onoverzichtelijk.

Bijvoorbeeld als iemand op zo'n vorige school al in 4 HAVO een rekentoets heeft gemaakt en bij ons het examenjaar doet. Dan moeten wij dus weten dat hij een poging minder over heeft. In het algemeen weet de leerling dat zelf vaak niet, omdat de school dit gegeven niet apart verstrekt op rapporten e.d. en de leerling vaak in de war is met oefentoetsen en proefexamens waarmee is geoefend. Voor het VAVO is het lastig uit te zoeken hoe vaak de toets dan al is geprobeerd.

Voorstel: bij de overstap naar het Vavo begint men na zakken weer met 3 pogingen in het examenjaar en 1 in de voorexamenklas.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht