Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit i.v.m. rekentoets vo en mbo

Reactie

Naam Griendencollege (MEM ECM Hubers)
Plaats Sliedrecht
Datum 12 februari 2015

Vraag1

Wat vindt u van de wijze waarop de rekentoets ER is opgenomen in het conceptbesluit?
Dat leerlingen die d.m.v. het behalen van de ER rekentoets, zo toch hun 2F kunnen halen, juichen wij toe, mits het ook betekent dat MBO - opleidingen hen de toegang niet weigeren, omdat het om de ER - toets gaat.

Vraag2

Wat vindt u van de wijze waarop de gewijzigde uitslagregels zijn opgenomen in het conceptbesluit?
Betekent schoolsoort (B10538.K-1, p.16) vmbo, havo dan wel vwo en kan het dan zo zijn dat op de ene vmbo 10% meer leerlingen kan zakken dan op de andere zonder het landelijk gemiddelde onder de
5 % te brengen? Of wordt hier toch per school bedoeld (en leerweg/niveau)?
En als het per school/ niveau blijkt te zijn: wij vragen ons af, hoe te handelen als blijkt dat 94% van onze leerlingen van kb de rekentoets gehaald heeft en de volgende 1% allemaal dezelfde vaardigheidsscore heeft; hoe bepaald wordt wie er dan alsnog geslaagd is. Je bent als leerling immers afhankelijk geworden van de prestaties van je medeleerlingen.
De huidige rekentoetsen kennen - tot onze verbazing - uitslagen op bb- kb- en tl - niveau. In de wijziging zien we hier niets over terug. Betekent dat, dat er nu slechts getoetst wordt op 2A- en 2F- (met variant ER) niveau?

Vraag3

Wat vindt u van de wijze waarop de extra herkansingsmogelijkheid is opgenomen in het conceptbesluit?
Ons zijn de motieven niet duidelijk waarom een extra examenvak niet gecompenseerd zou kunnen worden, eventueel met een minimum, zoals bij Nederlands.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht