Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit i.v.m. rekentoets vo en mbo

Reactie

Naam Dhr. J van Dijk
Plaats Zwolle
Datum 3 februari 2015

Vraag1

Wat vindt u van de wijze waarop de rekentoets ER is opgenomen in het conceptbesluit?
Een hele goede zaak om te voorkomen dat studenten die vakbekwaam zijn maar ernstige problemen hebben met rekenen geen vakdiploma zouden kunnen behalen. Met behulp van de uitgebreide rekenkaart en het ER examen moeten deze studenten in staat zijn gediplomeerd de arbeidsmarkt te bestormen. Vervolgstudie zal in een aantal gevallen net mogelijk zijn maar dat past dan ook bij hun mogelijkheden

Vraag2

Wat vindt u van de wijze waarop de gewijzigde uitslagregels zijn opgenomen in het conceptbesluit?
Ook dit is weer een goede zaak omdat nog niet overal het rekenonderwijs op orde is en de studenten nu nog geen extra prikkel (examen) hebben om een grote inspanning te leveren. Opnieuw uitstel van de zak/slaagregeling zou een ramp geweest zijn voor het goed op poten krijgen van het rekenonderwijs.

Vraag3

Wat vindt u van de wijze waarop de extra herkansingsmogelijkheid is opgenomen in het conceptbesluit?
Kan ik niet veel over zeggen aangezien ik in het MBO werkzaam ben en niet in het VO. Teveel kansen kan ook tot gemakzucht en uitstelgedrag leiden. Het zou ook te overwegen zijn om het recht op extra herkansingen af te laten hangen van de geleverde inspanning door de student en het besluit daarin bij de scholen te laten.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht