Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit i.v.m. rekentoets vo en mbo

Reactie

Naam Etty Hillesumlyceum (Ir. A. Verschut)
Plaats Deventer
Datum 2 februari 2015

Vraag1

Wat vindt u van de wijze waarop de rekentoets ER is opgenomen in het conceptbesluit?
Op zich prima dat er een ER toets komt. Wel vind ik het op zijn zachtst gezegd nogal vreemd dat deze toets nog in een pilotfase verkeerd op het moment dat er leerlingen zijn die deze toets al als officiele toets voor hun examen dat ze in 2016 hopen te behalen moeten afleggen. Deze leerlingen kunnen dus zakken op deze toets terwijl hij nog niet uitgeëvalueerd is. Verder is er voor deze groep leerlingen weinig kans geweest om een dossier op te bouwen rondom hun rekenproblemen, omdat lange tijd onduidelijk is geweest waar zo'n dossier dan aan moet voldoen. Het zou logischer zijn om die regelgeving op zo'n manier in te voeren dat eerst basisscholen worden verplicht deze leerlingen met een fatsoenlijk rekendossier af te leveren. Dan kunnen wij daarop verder bouwen, nu dreigt deze lichting tussen wal en schip te vallen.

Vraag2

Wat vindt u van de wijze waarop de gewijzigde uitslagregels zijn opgenomen in het conceptbesluit?
Ook deze regels vind ik nogal schimmig. Er wordt nog steeds gesleuteld aan de inhoud van de toets, waardoor de normering ook nog steeds verschuift. Ik kan voor mijn gevoel op dit moment niet voorspellen hoeveel vragen een leerling goed moet hebben om bijvoorbeeld een 4,5 te halen. En daarmee weet ik dus ook niet of ik dat echt als een verlichting kan zien. De regel dat er na afloop van de uitslag van het CE alsnog besloten kan worden om de normering van de rekentoets aan te passen, omdat er anders te veel extra gezakten alleen op basis van de rekentoets zijn, vind ik ronduit belachelijk. Hoe stelt het ministerie zich dat voor?? De overheid geeft hiermee eigenlijk aan dat ze er zelf ook niet gerust op is, omdat er nog te veel onzekerheid is over de resultaten en dus moet je dan niet op deze manier tot invoering van de rekentoets in de zak-slaagregeling overgaan.

Vraag3

Wat vindt u van de wijze waarop de extra herkansingsmogelijkheid is opgenomen in het conceptbesluit?
Prima dat er nu vier pogingen gedaan mogen worden, maar waarom er dan maar drie afnameperiodes per jaar komen, begrijp ik niet. Natuurlijk kun je een poging aanbieden in het voorexamenjaar, dat gaan we ook zeker doen, maar wat doe je met een leerling die gezakt is? Zeker als een leerling op de rekentoets gezakt is (maar ook in andere gevallen) is het wel logisch dat zo'n leerling opnieuw 4 pogingen mag doen. Dat is dan alleen niet mogelijk aangezien er maar 3 afnameperiodes in een schooljaar zijn.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht