Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijzigingsbesluit i.v.m. rekentoets vo en mbo

Wijziging van onder meer het Eindexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van de rekentoets ER en tijdelijke aanpassingen in de uitslagregeling naar aanleiding van de adviescommissies Bosker en Steur

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
19-01-2015
Einddatum consultatie
16-02-2015
Status
Regeling in werking getreden
Type consultatie
AMvB
Organisatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen
Beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het conceptbesluit regelt:
-dat examenkandidaten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie de rekentoets ER kunnen afleggen in plaats van de reguliere rekentoets,
-gewijzigde uitslagregeling naar aanleiding van het de adviescommissies Bosker en Steur,
-een extra herkansing voor de rekentoets in het voortgezet onderwijs.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

-Leerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
-Scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs

Verwachte effecten van de regeling

-Tot 2020 wordt de lat van de rekentoets ieder jaar iets hoger gelegd. Dat betekent dat leerlingen ieder jaar meer antwoorden goed moeten hebben om voor de rekentoets een voldoende te halen.
-Om onduidelijkheid over het rekenniveau van de leerling te voorkomen, krijgen leerlingen de komende jaren een vaardigheidsscore in plaats van een gewoon cijfer.
-Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen meer kansen om de rekentoets te halen: vier in totaal. In het mbo was dit al mogelijk.
-Leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie kunnen met de rekentoets ER laten zien dat zij, hoewel met enige beperking, over voldoende rekenvaardigheden beschikken voor bepaalde vervolgopleidingen.
-Scholen en instellingen zullen leerlingen met ernstige rekenproblemen moeten wijzen op de mogelijkheid van de rekentoets ER, en de onderbouwing voor deelname moeten vastleggen.
-Scholen en instellingen zullen alle leerlingen in het voorlaatste schooljaar de eerste toetsmogelijkheid moeten aanbieden en bij de uitslagbepaling rekening houden met de gewijzigde uitslagregels

Doel van de consultatie

Met deze consultatie willen wij scholen, instellingen en andere belanghebbenden informeren over de voorgenomen wijzigingen in de genoemde besluiten en hen de mogelijkheid bieden om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Zowel het conceptbesluit als de nota van toelichting

Meer informatie

Acties

Delen regeling