Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit voor gebiedsspecifiek beleid PFAS

Reactie

Naam Rijksoverheid (mr J.J. Peerboom)
Plaats ‘s-Hertogenbosch
Datum 16 november 2019

Vraag1

Heeft u opmerkingen en/of aanvullingen op de ontwerpregeling en de nota van toelichting?
Het is een slechte zaak dat deze besluitvorming gedecentraliseerd wordt naar de gemeenten. Dit soort besluitvorming dient op provinciaal of rijksbeeed plaats te vinden omdat je dan een meer neutrale besluitvorming garandeerd. Een gemeentebestuur (en gemeente) is vaak te sterk verweven met de lokale economische belangen om een neutrale beslissing te kunnen garanderen, zonder juist toezicht ligt het goedkeuren van aanvragen (omdat de bouw doormoet) op de loer.

Dus vragen zijn: is over deze economische afhankelijkheid (werkgelegenheid, huisvesting) nagedacht? Wie houdt toezicht op correcte besluitvorming?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht