Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit voor gebiedsspecifiek beleid PFAS

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit bodemkwaliteit voor. De wijziging versnelt de totstandkoming van de voorbereidingsprocedure voor het nemen van besluiten tot vaststelling van een gebiedsspecifiek toetsingskader voor het toepassen van grond of baggerspecie die is verontreinigd met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Huidige problemen bij het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie kunnen hiermee sneller worden opgelost.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 8 juli 2020

Op 17 december 2019 in werking getreden.

Link toegevoegd, 8 juli 2020

Op 19 december 2019 is het Advies van de Raad van State in de Staatscourant gepubliceerd.

Link toegevoegd, 8 juli 2020

De regeling is op 17 december 2019 in het staatsblad gepubliceerd, en op 17 december 2019 in werking getreden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 2 december 2019

Het verslag op hoofdlijnen van de Internetconsultatie PFAS is gepubliceerd. Het ministerie zal in een later stadium inhoudelijk reageren.

Zoeken
Uitgebreid zoeken