Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur Kernenergiewet

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Alkmaar
Datum 17 juni 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van deze regeling en de toelichting.
In ARTIKEL IV ((wijziging van het Besluit in- uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen) wordt onder punt A de definitie van radioactieve afvalstof tweemaal gewijzigd. Onder punt b. is een verbijzondering toegevoegd, waardoor niet alle splijtstof of erts valt onder 'radioactieve afvalstof'. Deze is mijns inziens ten onrechte weggelaten bij punt a. Zoals het er nu staat is elke radioactieve stof (boven vrijstellingsgrenzen) een radioactieve afvalstof. De verbijzondering moet worden toegevoegd, zodanig dat deze ook geldt voor onderdeel a.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht