Wijzigingsbesluit Actie koperslag

Dit concept-wijzigingsbesluit strekt er toe dat het Besluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht van toepassing wordt op alle opkopers en handelaren in metaal. Daarnaast worden opkopers en handelaren verplicht om, als zij de koopprijs van een goed in contant geld aan de aanbieder voldoen, diens identiteit te controleren en het nummer van het document aan de hand waarvan zij dit hebben gedaan te registreren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-04-2012
Einddatum consultatie 14-05-2012
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Algemene preventieve werking tegen koperdiefstal.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Handelaren als bedoeld in artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.
Het betreft handelaren en opkopers in gebruikte en ongeregelde goederen, metaal (waaronder ook: platina, goud, zilver), edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie.

Verwachte effecten van de regeling

Doordat opkopers en handelaren bij contante betaling van goederen de identiteit van de aanbieder controleren en het nummer van het document aan de hand waarvan zij dit hebben gedaan registreren, wordt het moeilijker voor (koper)dieven om hun gestolen goederen aan te bieden, omdat zij gemakkelijker kunnen worden opgespoord en strafrechtelijk worden vervolgd.

Doel van de consultatie

Deze concept-regeling wordt geconsulteerd om een zo goed mogelijk (en breed) inzicht te krijgen in het effect van de voorgestelde maatregel op opkopers en handelaren van gebruikte en ongeregelde goederen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.