Wijzigingsbesluit Actie koperslag

Dit concept-wijzigingsbesluit strekt er toe dat het Besluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht van toepassing wordt op alle opkopers en handelaren in metaal. Daarnaast worden opkopers en handelaren verplicht om, als zij de koopprijs van een goed in contant geld aan de aanbieder voldoen, diens identiteit te controleren en het nummer van het document aan de hand waarvan zij dit hebben gedaan te registreren.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 24 april 2012

De consultatieperiode wordt verlengd om personen en organisaties ruimer de gelegenheid te bieden om op dit ontwerpbesluit te reageren.