Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

Het voorstel wijzigt de Paspoortwet met als doel om het paspoort en identiteitskaart van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd op grond van de Tijdelijke wet bijzondere maatregelen terrorismebestrijding van rechtswege te laten vervallen en om aan betrokkenen een vervangende identiteitskaart te kunnen verstrekken.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 3 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: