Wijziging lagere regelgeving Warmtewet

Op 22 mei 2017 is een voorstel tot wijziging van de Warmtewet aan de Tweede Kamer aangeboden (TK 34 723, nr. 1). De Warmtewet bevat een aantal delegatiebepalingen. Deze worden ingevuld in het Warmtebesluit en de Warmteregeling. De wijzigingsvoorstellen voor het Warmtebesluit en de Warmteregeling worden hierbij geconsulteerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-07-2017
Einddatum consultatie 31-08-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verbruikers van warmte, gebruikers van warmte koude systemen, producenten, leveranciers, onafhankelijke dienstaanbieders, installateurs, meetbedrijven, netbeheerders en andere partijen in de warmtesector.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de wijziging van het Warmtebesluit en de Warmteregeling wordt net als bij het voorstel tot wijziging van de Warmtewet beoogd om de regelgeving meer in lijn met de gewenste energietransitie te brengen en knelpunten in de huidige praktijk weg te nemen. Belangrijkste verwachte effecten zijn:
- Verduidelijking van de werking van de regelgeving voor alle betrokkenen;
- Verduidelijking en verbetering van de tariefbescherming voor afnemers;
- Verbeteren van de bescherming van afnemers door invoering van tariefregulering voor de aansluiting op een warmtenet, de afsluiting van een warmtenet en het beschikbaar stellen van afleversets;
- Verbetering van de mogelijkheden voor nieuwe producenten om toegang tot warmtenetten te krijgen.

Waarop kunt u reageren

Partijen worden uitgenodigd om op alle onderdelen van het Warmtebesluit en de Warmteregeling inhoudelijk te reageren. Daarbij dient wel te worden benadrukt dat de keuzes die in het voorstel tot wijziging van de Warmtewet zijn gemaakt in het kader van deze consultatie niet ter discussie staan tenzij het gaat om de invulling van die keuzes in het Warmtebesluit en de Warmteregeling.
LET OP: Vanwege technische beperkingen kon de Warmteregeling niet onder het kopje "Waarop kunt u reageren" worden geplaatst. Dit document staat nu onder "Overige documenten". U kunt echter wel degelijk ook op dit document reageren.

Downloads

Overige documenten

  • Consultatieversie - Wijziging Warmteregeling

  • Rapport Duurzaamheid warmtelevering - Harmelink Consulting

  • Rapport Parameters Warmteregeling 2017

  • Rapport Tariefregulering koude en lauw water - Haskoning

Externe bronnen

Grondslag Voorstel tot wijziging van de Warmtewet (gepubliceerde stukken)

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Te wijzigen regeling Warmtebesluit (huidige versie)

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Warmteregeling (huidige versie)

Bron: wetten.overheid.nl