Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met verstrekking van gegevens aan bestuursorganen

Met dit besluit wordt het Besluit register onderwijsdeelnemers uitgebreid met de verstrekking van gegevens aan enkele bestuursorganen. Deze bestuursorganen maken voor hun wettelijke taak gebruik van gegevens die opgenomen zijn in het register. Met dit besluit wordt de verstrekking van die gegevens wettelijk geborgd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-07-2020
Einddatum consultatie 12-08-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 10745
Onderwerpen Basisonderwijs Beroepsonderwijs Hoger onderwijs Overige vormen van onderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Ministerie van OCW (Dienst Uitvoering Onderwijs)
- Bestuursorganen (College voor toetsen en examens, ministeries van OCW, VWS, LNV en I&W)
- onderwijsdeelnemers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Bestuursorganen zijn beter in staat hun wettelijke taken uit te voeren. Administratieve procedures worden eenvoudiger doordat bestuursorganen bepaalde gegevens ontvangen van het ministerie van OCW (DUO) en niet meer hoeven op te vragen bij derden.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele besluit kan worden gereageerd

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Grondslag Wet register onderwijsdeelnemers

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit register onderwijsdeelnemers

Bron: wetten.overheid.nl

Besluit register onderwijsdeelnemers

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling