Wijziging van het Besluit SUWI in verband met de verstrekking door UWV aan pensioenuitvoerders en verzekeraars van gegevens over het recht op een WIA-uitkering en een voorschot op die uitkering

Op dit moment kan UWV geen gegevens over het voorschot op een WIA-uitkering aan pensioenuitvoerders en verzekeraars verstrekken. Dit kan gevolgen hebben voor mensen die een dergelijk voorschot hebben ontvangen en waar er mogelijk sprake is van het uitkeren van arbeidsongeschiktheidspensioen, een WIA-exedentuitkering of premievrije pensioenopbouw. Daarom wordt het voorstel gedaan om het mogelijk te maken dat UWV gegevens deelt over het voorschot met pensioenuitvoerders en verzekeraars.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-05-2022
Einddatum consultatie 02-06-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13484
Onderwerpen Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers die in afwachting zijn van een beoordeling op het recht op een WIA-uitkering, verzekeraars en pensioenuitvoerders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het voorstel verstrekt UWV de correcte informatie, en daardoor kan de pensioenuitvoerder of verzekeraar ook – al dan niet in gesprek met de betrokken werknemer –het gesprek voeren over het uitkeren van het private product.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-besluittekst en daarbij behorende toelichting.
U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen