Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit inburgering ivm een vrijstelling voor ondernemers van het examenonderdeel orientatie op de Nederlandse arbeidsmarkt

Wijziging van het Besluit inburgering in verband met een vrijstelling voor ondernemers van het examenonderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA).
Een inburgeringsplichtige die arbeid verricht als zelfstandig ondernemer kan in aanmerking komen voor vrijstelling van het examenonderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA). Als iemand aantoonbaar al werkt als zelfstandig ondernemer, dan is er geen reden meer om een cursus of examen ONA te doen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-04-2020
Einddatum consultatie 22-05-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10335
Onderwerpen Integratie Nederlanderschap

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze wijziging richt zich op personen die inburgeringsplichtig zijn op basis van de inburgeringswet, en die aantoonbaar arbeid verrichten als zelfstandig ondernemer. Ook kunnen inburgeringsplichtigen die actief zijn als ondernemer binnen het kader van het besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) in aanmerking komen, evenals niet-inburgeringsplichtigen die het examen moeten afleggen omdat zij een sterker verblijfsrecht willen krijgen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op basis van de huidige regelgeving moeten zelfstandig ondernemers een portfolio aanleggen, een cursus ‘orientatie op de arbeidsmarkt’ volgen, of een gesprek voeren bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dat hoeft voortaan niet meer omdat zij al actief zijn op de arbeidsmarkt. Het effect is dat zij eerder aan de inburgeringsplicht hebben voldaan.

Waarop kunt u reageren

U treft een concept wijzigingsbesluit en de bijbehorende artikelsgewijze toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet inburgering

Bron: bwbr0020611
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling