Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Het doel van het besluit is om enkele technische aanpassingen en kleine beleidscorrecties in het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren.
Het betreft met name:
• De aanpassing van enkele voorschriften op het gebied van certificatie en registratie;
• In artikel 7.23d vervalt de verplichte inzet van gecertificeerde hogere veiligheidskundigen, worden eisen gesteld aan het schriftelijke werkplan en wordt gespecificeerd hoe de maximale windsnelheid gemeten moet worden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-04-2021
Einddatum consultatie 29-04-2021
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 11429
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zelfstandigen, opdrachtgevers, werknemers, werkgevers, certificerende instellingen, registratie- instellingen, gecertificeerden en geregistreerden en de Inspectie SZW.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De naleefbaarheid en uitvoerbaarheid van de voorschriften wordt door dit besluit verbeterd. Dit heeft voor de doelgroepen (werkgevers, werknemers, opdrachtgevers en certificatie- en registratiehouders) geen regeldrukeffecten. Er is sprake van afname van regeldruk door de aanpassing van artikel 7.23d omdat de werkgever niet meer verplicht is een gecertificeerde hogere veiligheidskundige in te schakelen voor een goedkeuring van het schriftelijk werkplan.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit voor, met daarbij behorende artikelsgewijze toelichting.

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen