Algemene leidraad Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) beoogt te voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering. De Algemene leidraad Wwft biedt instellingen guidance bij de toepassing van de verplichtingen uit die wet. Door o.a. de implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn dient de bestaande leidraad te worden aangepast. Die aanpassingen worden ter consultatie voorgelegd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-06-2021
Einddatum consultatie 05-07-2021
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Financiën, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De instellingen bedoeld in artikel 1a Wwft

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De Algemene leidraad Wwft beoogt instellingen behulpzaam te zijn bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen uit de Wwft.

Waarop kunt u reageren

De Algemene leidraad Wwft wordt op een aantal punten aangepast. Die aanpassingen worden ter consultatie voorgelegd, en zijn in het consultatiedocument geel gearceerd.

Downloads