Wijziging Wfsv tijdelijke uitzondering driejaarstermijn terugkerende eigenrisicodragers en vervallen rekenpercentage

De verkorting van de ‘WGA-risicoperiode’ wordt gezamenlijk met een aantal verbeteringen in de premiesystematiek van UWV geregeld op het niveau van wet, besluit en regeling.

NB. De maatregel uit het regeerakkoord waarin de regering de WGA-risicoperiode wil verkorten is slechts één onderdeel uit een breder pakket aan maatregelen. Indiening van dit specifieke onderdeel bij de Tweede Kamer zal dan ook in samenhang bezien worden met het bredere pakket.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-04-2018
Einddatum consultatie 23-05-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9034
Onderwerpen Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers, (in beperkte mate) werknemers en private (WGA-)verzekeraars.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Na inwerkingtreding van deze maatregel zullen werkgevers korter individueel belast worden voor de WGA-lasten van hun (ex-)werknemers. Dit leidt er toe dat financiële risico’s voor werkgevers afnemen en zij minder huivering zullen zijn bij het aannemen van personeel.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Wijziging Besluit Wfsv

  • Wijziging Regeling vaststelling periode eigenrisicodragen WGA-uitkeringen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet financiering sociale verzekeringen

Bron: wetten.overheid.nl

Besluit Wfsv

Bron: wetten.overheid.nl

Regeling vaststelling periode eigenrisicodragen WGA-uitkeringen

Bron: wetten.overheid.nl