Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging Wfsv tijdelijke uitzondering driejaarstermijn terugkerende eigenrisicodragers en vervallen rekenpercentage

De verkorting van de ‘WGA-risicoperiode’ wordt gezamenlijk met een aantal verbeteringen in de premiesystematiek van UWV geregeld op het niveau van wet, besluit en regeling.

NB. De maatregel uit het regeerakkoord waarin de regering de WGA-risicoperiode wil verkorten is slechts één onderdeel uit een breder pakket aan maatregelen. Indiening van dit specifieke onderdeel bij de Tweede Kamer zal dan ook in samenhang bezien worden met het bredere pakket.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
25-04-2018
Einddatum consultatie
23-05-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID
9034
Onderwerpen
Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werkgevers, (in beperkte mate) werknemers en private (WGA-)verzekeraars.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Na inwerkingtreding van deze maatregel zullen werkgevers korter individueel belast worden voor de WGA-lasten van hun (ex-)werknemers. Dit leidt er toe dat financiële risico’s voor werkgevers afnemen en zij minder huivering zullen zijn bij het aannemen van personeel.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Overige documenten

Externe bronnen

Acties

Delen regeling