Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens voor paren

Er komt met ingang van 2020 bijna 500 miljoen euro extra aan kindgebonden budget bij.
In het wetsvoorstel wordt het punt waarop de inkomensafhankelijke afbouw van het kindgebonden budget voor paren begint, verhoogd. Met deze verhoging krijgen paren met een gezamenlijk toetsingsinkomen tussen de huidige afbouwgrens en circa 65.000 euro een hoger kindgebonden budget of komen zij voor het eerst in aanmerking voor een kindgebonden budget.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-02-2018
Einddatum consultatie 31-03-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 9009
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gezinnen met kinderen en meer specifiek paren met kinderen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Vooral werkende gezinnen met een inkomen tussen 1 keer en 1,5 keer modaal, de middeninkomens, gaan er door deze maatregel op vooruit. 76% van deze groep ziet een positief inkomenseffect. Het positieve inkomenseffect loopt op tot circa 3,5% voor de alleenverdiener met twee kinderen met een modaal inkomen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

  • Concept regeling

    Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget ivm het verhogen van de inkomensgrens voor paren

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet op het kindgebonden budget

Bron: wetten.overheid.nl