Verzamelwet kinderopvang

Reactie

Naam Gemeente (R Klaessen)
Plaats Weert
Datum 6 december 2019

Vraag1

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop.
Prima verbeterpunten: toeslag voor ouder in WLZ en langere termijn bij zwangerschap. Maar het kan nog eenvoudiger: vrije toegang voor alle kinderen. 75-80% heeft al recht op toeslag (vso data). Er gaat dus onevenredig veel budget en menskracht (belastingambtenaren en talloze professionals die ouders moeten helpen) naar een systeem om 20% buiten de opvang te houden. Nederland is het enige land waar meteen bij de geboorte onderscheid wordt gemaakt: toeslag voor productieven en afhankelijkheid van gemeentebeleid voor overigen. Veel gemeenten ploeteren op eigen stelsels, die leiden tot willekeur. In de groep lucky ones met toeslag hebben net de laagopgeleiden/anderstaligen met flexcontracten het meeste onrust en risico op terugbetaling. De periode met jonge kinderen is de meeste hectische voor ouders. Psychiater Verhaegh wijst op onrust en onveiligheid als oorzaak voor stijging psychiatrische hulpvraag. Heckmann bewees al: investeer in kwaliteit en rust voor het jonge kind en je verdient dit vele malen terug. Los van het financiele voordeel: minder burn out bij ouders en minder onderwijsachterstanden of stoornissen bij kinderen. Kinderen leren het meest tussen 2 en 6 jaar. Brede toegang is (zeker op termijn) stukken goedkoper dan het huidige falende systeem. Als de rijksoverheid obv het aantal 0-4 jarigen in maatschappelijk verantwoorde kinderopvang een vaste uurprijs vergoedt is het rondpompen en terugvorderen van gemeenschapsgeld overbodig. Geld naar opvang ipv naar bureaucratie. En voor flexwerkers/ploegendienstwerkers is ook een passende oplossing mogelijk. Desgewenst wil ik obv jarenlange ervaring met beleid kinderopvang meedenken over een eenvoudiger en goedkoper systeem, het kan! Hopelijk wordt er nu doorgepakt! Ik wens jullie veel wijsheid.