Verzamelwet kinderopvang

Met het wetsvoorstel wordt de Wet kinderopvang (Wko) op vier punten gewijzigd. Ouders waarvan één van de ouders wegens een Wlz-indicatie niet kan werken en niet voor de kinderen kan zorgen, krijgen aanspraak op kinderopvangtoeslag. Verder wordt de werkloosheidstermijn voor een zwangere vrouw verlengd. Tot slot worden twee technische correcties doorgevoerd in de Wko: het herstel van de verwijzing naar mbo-studenten en het gelijktrekken van de koppeling met de Wet IB 2001.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-12-2019
Einddatum consultatie 12-01-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10159
Onderwerpen Gezin en kinderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ouders met kinderen die gebruik (willen) maken van formele kinderopvang om hun arbeid en zorgtaken te kunnen combineren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het effect verschilt per wijziging. Sommige ouders zullen na de wetswijziging aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag. Voor een specifieke groep zwangere vrouwen die in de werkloosheidstermijn zit wordt het recht op kinderopvangtoeslag verlengd. Door het herstellen en gelijktrekken van de koppeling in de Wko met de Wet IB 2001 zal het recht op kinderopvangtoeslag voor een beperkte groep vervallen. Het herstel van de verwijzing naar mbo-studenten heeft waarschijnlijk geen effect.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting daarop.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet kinderopvang

Bron: wetten.overheid.nl