Wijziging Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in het geval van een lager dagloon door ziekte

Met deze wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen wordt geregeld dat ziekte in de referteperiode voor de berekening van het dagloon van WW-gerechtigden niet tot een lager dagloon leidt. Het dagloonverlagend effect door verminderde loonbetaling wegens ziekte dan wel van een ZW-uitkering met een lager uitkeringspercentage dan 100 wordt daarmee teniet gedaan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-01-2018
Einddatum consultatie 19-02-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 8475
Onderwerpen Werkloosheid Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Werknemers die in (een gedeelte van) de referteperiode voor het bepalen van het dagloon van een WW- en ZW-uitkering ziekengeld op grond van de ZW hebben ontvangen of minder loon hebben ontvangen vanwege ziekte.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Na inwerkingtreding van dit wijzigingsbesluit zal het dagloon voor de genoemde doelgroepen hoger worden vastgesteld dan op grond van de huidige regelgeving.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Van 17 januari 2017 tot 14 februari 2017 is een eerdere versie van de wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen geconsulteerd. Die wijziging omvatte een aanpassing van de dagloonberekening in geval van een lager dagloon bij herleving van de WW-uitkering en in geval van een lager dagloon door ziekte in de referteperiode. Het eerste onderdeel is inmiddels in werking getreden. Het tweede onderdeel wordt in aangepaste vorm nu nogmaals geconsulteerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Externe bronnen

Grondslag Werkloosheidswet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Bron: wetten.overheid.nl

Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Bron: wetten.overheid.nl