Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Spoorwegwet overwegveiligheid

Reactie

Naam M.J. Spek
Plaats Woerden
Datum 29 augustus 2021

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting.
-Bij NABO'S moet na het passeren de hekken worden gesloten indien aanwezig, bij NABO'S moeten altijd hekken staan die gesloten kunnen worden.
-NABO'S met een openbaar karakter waar geen alternatieve ontsluiting mogelijk is, dienen allemaal van een treinaankondigingsinstallatie te zijn voorzien
-Bij oogstwerkzaamheden waarbij op die dag vele keren overgestoken wordt waarbij de NABO geen openbaar karakter heeft, dus geen onbevoegde gebruik
kunnen maken van de NABO en ook geen dieren de NABO kunnen bereiken en of oversteken dat na de laatste pasage die dag dan de hekken weer worden
gesloten.
-Indien de spoorgebruiker/ eigenaar van het spoorwegnet (prorail) de NABO onveilig vind dan zal de NABO moeten worden voorzien van een
treinaankondigingsinstallatie zodat de gebruiker (veelal argrariërs) veilig kan oversteken, en als dit niet mogelijk is of niet door de spoorwegbeheerder
geplaatst wordt dan waardoor de belanghebbende groot economisch schade hierdoor ondervind dat deze volledig wordt schadeloos wordt gesteld.
-De gebruiker van het spoorwegnetwerk in Nederland waar op die trajecten waar NABO'S zijn, dat de treinen die op dat traject rijden goed zichtbaar zijn m.a.w
de richtlijnen die golden van voor 2012 (treinen geel en gele verlichting met voldoende lichtsterkte o.a. de koploper als een goed voorbeeld) de huidige
sprinters (blauw/wit) zijn onvoldoende zichtbaar en rijden overdag met wit dagrijdlicht die tegen het daglicht en wolkenlucht geen onderscheid maakt op het
naderen van een trein.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht