Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling zeevarenden voor Caribisch-Nederlandse schepen

(Amendment Seafarers Regulation, requirements for the manning of Caribbean Netherlands ships. For English and Papiamento, see below) Het ministerie van IenW bereidt, op verzoek van de bestuurscolleges van de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, een wijziging van de Regeling zeevarenden voor. Hiermee worden beroepsvereisten vastgelegd voor de bemanning van Caribisch-Nederlandse (CN) schepen, die bedrijfsmatig worden ingezet en lokaal óf binnen de Caribische handelszone varen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 5 februari 2020

Het verslag op hoofdlijnen van de reacties op de internetconsultatie is gepubliceerd. Het ministerie zal op een later moment een inhoudelijke reactie geven.

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 25 november 2019

Een kleine typefout in de Nederlandstalige documenten is gecorrigeerd: de geschatte kosten van het certificaat zijn volgens prijspeil 2018 i.p.x. 2008.

A small correction (only in the Dutch documents!) is made: estimated costs of the certificate are based on prices of 2018, not 2008.

Zoeken
Uitgebreid zoeken