Wijziging Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Zoetermeer
Datum 6 juni 2023

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.
Namens Transport en Logistiek Nederland (TLN) reageer ik op de consultatie Wijziging Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen. TLN steunt het voornemen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een zelfstandige bevoegdheid toe te kennen om een vervoersverbod op te leggen als de regels uit de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) code worden overtreden tijdens het transport van gevaarlijke stoffen over de Nederlandse binnenwateren (incl. havens) per zeeschip. Daarbij wil TLN uw bijzonder aandacht richten op het belang van het behouden van een Level Playing Field in Europees verband. Meer in het bijzonder de behoefte aan gelijksoortige handhaving van deze IMO regelgeving door België en Duitsland. Aangezien zeegaande schepen op binnenwateren naar o.a. Antwerpen en Hamburg varen, zou een lager controle regime op de Belgische en Duitse binnenwateren tot gevolg kunnen hebben dat minder gevaarlijke stoffen lading naar Nederlandse havens getransporteerd wordt, en meer naar Belgische- en Duitse havens met een lager controle regime. Dit is uiteraard onwenselijk vanuit zowel economisch- als veiligheidsperspectief. TLN roept dan ook op om de buurlanden, daar waar nodig, aan te spreken een gelijksoortig controle regime in te voeren.

Bijlage