Wijziging Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (Rvgz). Met deze wijziging krijgt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een zelfstandige bevoegdheid om een vervoersverbod op te leggen als de regels uit de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) code worden overtreden.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 20 september 2023

20 september 2023. Het hoofdlijnenverslag is gepubliceerd.