Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling verkeersregelaars 2009 (transportbegeleiders en beroepsverkeersregelaars)

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling verkeersregelaars (RV) 2009. De RV is in 2016 n.a.v. signalen uit de branche geëvalueerd. Vooral het deel over de transportbegeleiders (TB) bleek op een aantal punten aanscherping en aanpassing nodig te hebben. Dit gold in minder mate ook voor het deel over beroepsverkeersregelaars. Daarnaast bleek er een behoefte te zijn aan een poloshirt met korte mouwen voor verkeersregelaars.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 8 juli 2020

op 1 juli 2020 is de regeling in werking getreden.

Link toegevoegd, 8 juli 2020

Op 19 november 2019 is de regeling in de Staatscourant gepubliceerd, met een inhoudelijke reactie op de Internetconsultatie. De regeling is op 1 juli 2020 in werking getreden.

Link toegevoegd, 4 december 2019

De definitieve regeling is op 11 november 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. de regeling treedt per 1 juli 2020 in werking.

Consultatie rapport gepubliceerd, 5 augustus 2019

In het verslag van de Internetconsultatie staan de hoofdlijnen van de ingediende reacties. Het Ministerie heeft in het verslag aangegeven wat er met de reacties is gedaan.

Zoeken
Uitgebreid zoeken